Höj adoptionsbidraget nu!

 

Debatt Därför! Skriv till politikerna Jämförelse Vilka är vi?

HÖGRE KOSTNADER
- FÄRRE ADOPTIONER!

Antalet adoptioner minskar. Vad det beror på, finns det olika teorier om. Det har kommit många nya bra metoder som kan hjälpa de barnlösa paren inom sjukvården, det är sant. Men det är bara en orsak. En annan är de ökande adoptionskostnaderna.

Visst har adoptionsorganisationerna ett ansvar för att hålla nere kostnaderna. Samtidigt vill vi på denna sida göra en jämförelse. Hur ser samhällets stöd till de barnlösa ut? Vilka signaler ger man med detta stöd?

Samhället investerar idag över 300 miljoner i de ca 1500 barn som föds som resultat av IVF-behandlingar. När det gäller adopterade barn satsar man totalt ca 22 miljoner för 834 barn.

Skall man uttrycka sig krasst satsar alltså samhället 220 000 kronor på ett par som vill bli föräldrar via IVF medan man satsar ca. 26 000 kronor på ett par som väljer adoption.

Det är ingen hemlighet att många barnlösa par i dagsläget styrs mot att välja IVF före adoption av privatekonomiska skäl, om man istället kunde höja adoptionsbidraget till ca 50 000 kronor så finns möjligheten att fler skulle kunna överväga adoption som alternativ. En nettovinst på närmare 200 000 kronor per barnlöst par, samtidigt menar Socialutskottet att man inte kan höja adoptionsbidraget på grund av det statsfinansiella läget.

En adoption kostar idag runt 100 000 kr, eftersom vi talar om skattade privata medel så har man på dessa betalt en skatt på ca. 30 000 kr. Ett ytterligare perspektiv är att man inte ens får tillbaka vad man betalt i skatt på adoptionskostnaden utan lämnar ca 5000 kr i vinst på varje internationell adoption.

ADOPTION GER ÖVERGIVNA BARN EN NY FAMILJ

Även om detta handlar om ekonomin för adoptioner så finns det en annan aspekt som inte skall eller får glömmas bort. Krig, katastrofer, fattigdom och sjukdomar har lett till att det idag finns närmare 40 miljoner övergivna barn i världen.

I de mänskliga rättigheterna står det att varje barn skall ha rätt att växa upp i en familj.

Att ge fler möjlighet att välja adoption som ett alternativ är inte bara samhällsekonomisk fördelaktigt utan ger också en chans till ett nytt liv för några av dessa barn.

  Debatt Därför! Skriv till politikerna Jämförelse Vilka är vi?

Du är besökare nr

ccounterleft.gif (1627 bytes) ccountertop.gif (2148 bytes) ccounterright.gif (1667 bytes)

Hit Counter

ccounterbottom.gif (830 bytes)

på denna sida

Nedstat Counter

 

ALLA HEMSIDOR I SWEDISH ADOPTION RING/
ALL HOME PAGES IN THE SWEDISH ADOPTION RING


Föregående sida Nästa sida Slumpvis vald sida 5 följande sidor

Anmäl din hemsida till Swedish Adoption Ring